Berekening bruto- of nettoloon
 Resultaat berekening
   
 
Statuut 
Burgerlijke Staat  
Echtgeno(o)t(e)  heeft  
Betaling loon  
Kinderen ten laste  
mindervalide kinderen
tellen dubbel
Bedrag maandloon 
EUR
 
Mindervalide 
 Verdiener zelf
 Echtgeno(o)t(e)
   
 
Disclaimer ęTriView januari 2006