Portefeuille
   
  Voorstel verdeling portefeuille
 
 Aandelen EUR
 
  0%
 Aandelen INT
  0%
 Obligaties EUR
  0%
 Obligaties INT
  0%
 Cash
  0%
 
 Samenvatting
 Portefeuille = conservatief, kort
 Aandelen EUR + INT
 
 Obligaties EUR + INT
 
 Cash
 
 
     
  ęTriView bvba 2004  
     
 
 
 Risicoprofiel
  
 
 
 
 conservatief neutraal dynamisch  
 
   
 
 
Beleggingshorizon
  
 
 
 
 kort middellang lang  
 
   
  Gebruik de beide schuifbalken om de juiste portefeuille te kiezen  
 
 = meer info
duid met de cursor dit symbooltje aan om meer info te bekijken over de gebruikte termen.
 
  Afdrukken